Công Bình http://congbinh.com.vn

Phụ kiện ren DZ
24.04.2013

Phụ kiện ren DZ mạ kẽm. Áp lực 16 Kg/cm2. 

Nhập khẩu từ Trung Quốc và đã được kiểm định tiêu chuẩn bước ren BS21 tại Trung tâm Quatest 3.
URL của bản tin này::http://congbinh.com.vn/modules.php?name=Product&op=viewst&sid=623

© Công Bình contact: sales@congbinh.com.vn