Công Bình http://congbinh.com.vn

Hội thảo giới thiệu Van NIBCO USA
24.10.2013

Công ty TNHH TM DV XNK CÔNG BÌNH là đại diện chính thức của NIBCO INC tại Việt Nam.


Nội dung chính của buổi hội thảo:

1. Giới thiệu Công ty TNHH TM DV XNK Công Bình là đại diện chính thức của NIBCO INC. tại Việt Nam

2. Đại diện NIBCO INC. sẽ trực tiếp gặp gỡ các đại diện doanh nghiệp để giới thiệu và giải đáp những thắc mắc về NIBCO Van

 URL của bản tin này::http://congbinh.com.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=661

© Công Bình contact: sales@congbinh.com.vn